epic team

Polityka prywatności

Właścicielem serwisu internetowego działającego pod domeną epicteam.pl (zwanego dalej: Serwis) jest Agencja Marketingowa EPIC z siedzibą na ul. Skrzatów 2/62, 20-633 Lublin, o numerze NIP: 7141978740 i numerze REGON: 383079690.

Serwis udostępnia formularz kontaktowy, za pomocą którego użytkownicy mogą wysłać zapytanie do Agencji Marketingowej EPIC. W tym celu muszą udostępnić swoje podstawowe dane kontaktowe. Niniejsze zasady ochrony prywatności zawierają informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez Serwis oraz możliwości kontaktu w przypadku pytań lub wątpliwości w tym zakresie.

Wszelkie dane i informacje dotyczące użytkowników Serwisu podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, a także innymi przepisami. Agencja Marketingowa EPIC jako administrator oraz właściciel portalu podjęła działania zmierzające do ich ochrony oraz do ochrony prywatności. Niniejszy dokument prezentuje zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji danych o użytkownikach Serwisu. 

  1. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych
  2. dane osobowe 

Zbieramy i przetwarzamy jedynie dane podstawowe, które są niezbędne do kontaktu z użytkownikiem i do udzielenia odpowiedzi na wystosowane zapytanie. Są to następujące dane użytkownika:

  1. imię i nazwisko, ew. nazwa;
  2. adres e-mail.

Dane te nie podlegają żadnej weryfikacji. Podanie powyższych danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do kontaktu zwrotnego z użytkownikiem. 

  1. zabezpieczenie danych osobowych 

Wszystkie informacje o użytkownikach są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Jedynymi osobami uprawnionymi do korzystania z tych danych są pracownicy odpowiednio przeszkoleni przez właściciela Serwisu.

  1. Kwestia udostępniania danych osobowych innym podmiotom 

Serwis nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom. Ewentualne wysyłanie materiałów reklamowych oraz marketingowych jest zawsze uzależnione od uprzedniego wyrażenia odpowiedniej zgody przez użytkownika. Każdy użytkownik ma też prawo do rezygnacji z otrzymywania wysyłanych przez Serwis wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  1. Prawo do wglądu, poprawiania i usuwania danych osobowych

Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia danych osobowych. Użytkownik może skontaktować się z właścicielem Serwisu w celu wglądu w swoje aktualne dane.

Dane mogą być usunięte z bazy, z zachowaniem jednak tych, które są niezbędne zgodnie z właściwymi przepisami polskiego prawa do wykonania umowy lub w celach księgowych albo bezpieczeństwa. W celu usunięcia danych wystarczy wysłać e-mail na adres Serwisu. Usunięcie danych nie dotyczy usunięcia informacji, które nie zawierają danych osobowych. Pozostawienie tych danych ma na celu ochronę Serwisu w przypadku ewentualnych roszczeń (dla celów dowodowych). 

  1. Wykorzystywanie zebranych informacji

Serwis wykorzystuje zebrane informacje do kontaktu z użytkownikiem, a więc do udzielenia informacji na wystosowane zapytanie, tylko i wyłącznie w zakresie żądanym przez użytkownika lub dozwolonym przez prawo.

  1. Pliki cookie

Pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Obsługę tych plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje witryn internetowych mogą przestać być dostępne.

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności. Użytkowników Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, dostępna na stronie Serwisu.