Reklama tradycyjna

Przygotujemy dla Ciebie zestaw tradycyjnych środków reklamowych, np.: ulotki, plakaty, wizytówki i gadżety. Zadbamy też, aby Twoja marka stała się obecna w prasie, radiu i telewizji.

Co oferujemy?

reklama prasowa

Zaprojektujemy i stworzymy dla Twojej marki reklamę odpowiednią do rozpowszechniania w prasie. Przygotujemy zarówno tekst, jak i materiały graficzne. Zadbamy, aby ukazały się w pozycjach, których czytelnikami są Twoi klienci.

reklama radiowa

Wymyślimy i nagramy dla Twojej marki reklamę, która będzie możliwa do prezentacji w radiu. Zadbamy o lektora, oprawę dźwiękową i emisję na antenach stacji słuchanych przez przedstawicieli Twojej grupy docelowej.

reklama telewizyjna

Zajmiemy się przygotowaniem spotu służącego promowaniu Twojej marki w telewizji. Zadbamy o ciekawy scenariusz, aktorów oraz produkcję materiału. Zajmiemy się wykupieniem czasu antenowego w stacjach, których widzami są Twoi potencjalni klienci.

outdoor

Przygotujemy dla Twojej marki reklamę przeznaczoną do prezentacji w przestrzeni miasta. Wybierzemy lokalizacje, które umożliwią dotarcie z reklamą do jak największej liczby odbiorców i zajmiemy się umieszczeniem reklamy na bilbordach i innych dostępnych nośnikach.

plakaty, ulotki, gadżety

Zaprojektujemy i wykonamy plakaty i ulotki, które będą służyły budowaniu wizerunku Twojej marki. Przedstawimy Ci zestawienie różnych gadżetów i możliwości ich zastosowania, a także zajmiemy się produkcją wskazanych przez Ciebie pozycji.